Minifys för 2011:or (8 ggr – VT 2019)

950,00kr

Lek, rörelse och glädje för dig som är född 2011

Beskrivning

Lek, rörelse och glädje för killar och tjejer födda 2011

Birka Folkhögskolas gymnastiksal

Onsdagar kl. 17:00-17:45

Start den 23 januari 2019

Totalt 8 ggr med paus för sportlovsveckan

OBS! Endast 15 st platser
(Vi förbehåller oss rätten att ställa in vid färre än 8 st anmälda)

Minifys är lek, rörelse och aktivitet för barn födda 2011. (I mån av plats även för 2010:or)
Sista datum för anmälan är 2018-12-19

Vi som leder Minifys heter Emma Ek och Roger Ek. Eventuellt känner ni igen oss då vi ledde minifys i JK-hallen under vintern 2017-2018. Vi tänker oss självfallet bygga vidare på det vi gjorde då.

Emma är Fysioterapeut med bred erfarenhet och kunskap om fysisk utveckling, rörelse och träning. Roger är idrottslärare med erfarenhet från alla nivåer i skolan och har bl a arbetat med tränarutbildning.

Kallelse med betalningsalternativ går ut till anmälda deltagare i god tid per e-post innan första passet. Avgiften skall vara fullbetald för deltagande.

Ange barnets namn i anmälan och förälders namn under “mer information”. Om barnet ej är född 2011 ange även det under “mer information”

Frågor: tfn: 070-576 57 57 / e-post: info@mtigersports.se

Minifys drivs genom BikeRay Sverige AB (Rogers företag) och anmälan sker därför genom denna web-shop. Avgiften inkluderar 6 % Moms (Idrott som ej bedrivs inom föreningslivet)
Deltagande i Minifys sker helt på egen risk då vi ej är anslutna till RF:s kollektiva försäkringssystem. Vi uppmanar er att kontrollera villkor i era hem- och personförsäkringar.